Aller Media Oy:n data-startup Data Refinery Oy liittää asiakkuuksiinsa Telia Finland Oyj:n.

Heli Partanen, Head of Consumer Business, Telia Finland & Pauli Aalto-Setälä, toimitusjohtaja, Aller Media, allekirjoittavat yhteistyösopimuksen.

Heli Partanen, Head of Consumer Business, Telia Finland & Pauli Aalto-Setälä, toimitusjohtaja, Aller Media.

Uuden yhteistyön keskiössä on tuottaa dataan pohjautuvaa edistyksellistä asiakasymmärrystä Telian asiakasmarkkinointiin. Allerin tuoreen tytäryhtiön Data Refineryn datakyvykkyyden avulla syvennetään Telian asiakassegmenttejä. Niiden ansiosta asiakkaiden tarpeita ymmärretään tarkemmin, asiakassuhteen hoitoa voidaan parantaa ja markkinointiviestintää muokata yhä puhuttelevammaksi.

”Telia-yhteistyö on erittäin merkittävä dataliiketoiminnallemme, ja näemme siinä paljon mahdollisuuksia. Olemme innoissamme, että pääsemme tarjoamaan strategista asiantuntijuuttamme Telian kaltaiselle toimijalle”, sanoo Aller Median yritysmyynnistä vastaava johtaja Hannaleena Koskinen.

Allerin monipuolinen dataosaaminen ja online-kyvykkyys kiinnostivat Teliaa.

”Kehitämme jatkuvasti kykyämme palvella asiakkaitamme verkossa ja digitaalisissa ympäristöissä. Aller on meille erinomainen kumppani, joka auttaa meitä kohtaamaan asiakkaamme heille relevanteilla viesteillä ja tavoilla dataan perustuvan ymmärryksen avulla”, sanoo data-analytiikan kehityspäällikkö Tarmo Ristonen Telialta.

Allerin Data Refinery (aiemmin Rikastamo-palvelu) tarjoaa datapalvelua, joka yhdistelee Allerin ja sen kumppaneiden verkostoista dataa ja rakentaa niistä moniulotteista asiakasymmärrystä markkinointiviestinnän tehostamiseen. Tuore startup lähtee nyt myös kansainvälisille markkinoille, ensimmäisenä Pohjoismaihin.

 


Lue lisää