Aller Media Oy on mukana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun perustamassa Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratoriossa.  

Androidin näköinen hahmo valossa ovensuussa värikkäiden valojen ja virtapiirien värittämällä seinustalla.

 

Allerin lisäksi laboratorion yrityskumppaneita ovat Bayer Nordic SE, Oy IBM Finland Ab, OP Ryhmä, PricewaterhouseCoopers Oy, Rolls-Royce Oy Ab ja Valmet Automotive Oy.

Disruptiot, kuten digitaalisuus, haastavat perinteisiä liiketoimintatapoja. Turun yliopiston tutkimuslaboratorion tavoitteena on tutkia näitä ilmiöitä ja kehittää liike-elämälle uusia toimintamalleja ja konsepteja tukemaan liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämistä.

Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi tekoäly ja koneoppiminen, hinnoitteluinnovaatiot, kilpailukeinot, alustatalous, ekosysteemien muuttuminen sekä organisaatioiden johtaminen disruptiivisessa liiketoimintaympäristössä.

Aiemmin aikakauslehtiin keskittynyt Aller on nykyisin laaja-alainen media- ja markkinointiyhtiö, joka julkaisee kahta viikkolehteä, tuottaa digitaalisia palveluita Suomi24:ää, Baanaa ja Idealistaa sekä tarjoaa markkinointipalveluita yrityksille.

”Emme ole jääneet toimialamme rajun disruption sivustakatsojaksi vaan olemme disruptoineet itse itsemme kasvuyhtiöksi. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme johtaneet ja eläneet melkoisen muutosprosessin. Traditionaalisesta aikakauslehtiyhtiöstä on tullut moderni, hyvin digitaalinen media- ja markkinointiyhtiö, joka nojaa työntekijöidensä huippuosaamiseen, dataan ja merkityksellisen sisältöön. Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja jaamme ilolla osaamistamme muille disruptiossa onnistuneille tai sillä tiellä oleville laboratorion huippuyhtiöille. Ja opimme tietysti heiltä lisää!”, kommentoi Allerin Suomen konsernin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

“Yhteiskuntaamme ja liike-elämäämme myllertävät tällä hetkellä useat vahvat muutosvoimat, jotka oikein hyödynnettyinä mahdollistavat liiketoimintaloikkia. Disruptiiviset innovaatiot syntyvät epävarmassa ympäristössä, jossa markkinaa ei aluksi välttämättä ole olemassa, vaan se tulee löytää tai synnyttää. Laboratorion tavoitteena on, että kokeellinen tutkimus ja pilotointi yrityskumppaniemme kanssa luo liike-elämälle malleja kehittää disruptiivisia innovaatioita ja tarttua muutosvoimien luomiin mahdollisuuksiin”, kertoo Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion johtaja Thomas Westerholm Turun kauppakorkeakoulusta.

Turun yliopisto haluaa nyt alkavalla tutkimuslaboratoriollaan luoda uusia yhteistyömuotoja yritysten ja yliopiston välille. Ensimmäiset hankkeet käynnistyvät tulevana keväänä.

Laboratorion keskeisenä kansainvälisenä tutkimuskumppanina toimii Harvard Business School, joka on innovaatiotutkimuksen huippuyksiköitä maailmassa. Yhdessä HBS:n kanssa laboratorio valmistelee innovaatiojohtamiseen liittyviä yhteishankkeita, joiden on määrä käynnistyä syksyllä 2018.

Allerin Suomen konsernin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä toimii työnsä ohella Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja humanistisen tiedekunnan Digital Mindset -ohjelman työelämäprofessorina. Aalto-Setälän professuurin teemoihin kuuluvat keskeisesti digitaalinen disruptio, uudet liiketoiminnat ja työkulttuuri.

 

http://disrupt.utu.fi


Lue lisää