Aller Media ja Kotimaa-kustannusyhtiö yhdistävät massiiviset asiakas- ja kohderyhmädatansa.

Aller Media on perustanut yksilöllisiä kohderyhmiä asiakasyrityksille tarjoavan Rikastamo-palvelun. Rikastamossa Aller ja Kotimaa-konserni yhdistävät massiiviset asiakas- ja kohderyhmädatansa Ihminen360°-tuotekokonaisuudeksi ja lupaavat markkinoijille Suomen tarkimmat ja rikkaimmat kohderyhmät. Rikastamo on keskeinen osa Allerin strategiaa muuttua mediatalosta markkinointi- ja datapalveluita tarjoavaksi yhtiöksi.

Rikastamo

Kotimaa tuo Rikastamoon Ihminen360°-kohderyhmät, joissa 4 miljoonaa suomalaista on jaettu eri segmentteihin arvojen, elämäntapojen ja asenteiden pohjalta. Aller rikastuttaa Ihminen360°-kohderyhmät omalla asiakas- ja tilaajatiedollaan sekä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisella Suomi24-käyttäjädatalla, joka rikastetaan Leikin semanttisella analyysillä. Omien medioiden käytön analysoinnin lisäksi Aller tulee käyttämään Leikin kanssa ulkopuolisia kansainvälisiä datalähteitä, jotka tuovat useita satoja miljoonia analysoituja klikkejä kuukausittain, mistä tahansa Euroopan maasta. Näin saadaan huomattavasti laajempi kuva kuluttajan ostoaikeista kuin nojautumalla yksittäisen mediatalon sivustoihin.

Allerin digitaalisia innovaatioita johtavan Laura Avoniuksen mukaan markkinointi nojaa yhä liiaksi vääriin ja höttöisiin oletuksiin ihmisten käyttäytymisestä. Vanhat ikään, sukupuoleen, perhemuotoon ja asumiseen liittyvät kategorisoinnit eivät enää päde markkinoinnissa. ”Nykymaailmassa ei pysty tekemään paikkansa pitäviä olettamuksia löyhien luokitusten pohjalta. Kuluttajaprofiileista on tullut paljon yksilöllisempiä, ihmisiä ei yhdistä ikä vaan yhteiset mielenkiinnonkohteet ja elämäntilanteet”, Avonius sanoo.

Erityistä Rikastamossa on laaja-alaisen data-aineiston lisäksi sen kyky yhdistää online- ja offline-data sekä erilaisia semanttisia sävyjä suomen kielestä tunnistavan nykyteknologian hyödyntäminen. Allerin omistama Suomi24:n keskusteluaineisto on laaja, uniikki datapankki, jollaista muilla yrityksillä ei ole käytössään. Suomi24:ssä 80 prosenttia suomalaisista keskustelee arjen ilmiöistä, yhteiskunnallisista aiheista, tuotteista ja palveluista joka kuukausi. Suomi24 on autenttinen näköalapaikka ihmisten toiveisiin, suunnitelmiin ja ajatuksiin, koska sisältö on ihmisten itsensä tuottamaa, kommentoivaa ja monipuolista.

Rikastamo tunnistaa ihmisten ostoaikeita ennakoivasti ja palvelee markkinoijaa reaaliaikaisesti, eikä nojaa menneisyyteen.

”Kuluttaja on tähän asti kokenut vanhanmallisen, epätarkan markkinoinnin pahimmillaan häiriköinniksi. Rikastamo muuttaa markkinoinnin kuluttajaa hyödyntäväksi palveluksi. Olemme yksinkertaisesti kyllästyneet vääriin olettamuksiin ja haluamme tarjota asiakkaille tietoa ja tarkkaa kohderyhmätuntemusta sekä tuoda markkinointiin mukaan roimasti inhimillisyyttä”, Allerin online-mainonnasta vastaava Sini Kervinen sanoo.

Rikastamon tarkat kohderyhmät vahvistavat entisestään Allerin lupausta Tulostakuun antamisesta yhtiön asiakkaille. Allerin tammikuussa julkistamassa Tulostakuu-lupauksessa yhtiö lupaa mitatusti parempia tuloksia asiakkailleen tulos tai rahat takaisin -periaatteella.

Rikastamossa ovat Allerin lisäksi mukana Kotimaa, IRO Research, Taloustutkimus sekä teknologiakumppaneina Leiki, Nugg.ad ja Bigdatapump.

Aller panostaa dataliiketoimintaan

Aller panostaa voimakkaasti data- ja markkinointipalveluliiketoimintaan. Yhtiö on ensimmäinen mediatalo Suomessa, joka avaa ja kaupallistaa datansa ulkopuolisten käyttöön. Yhtiö etsii rohkeasti uusia tapoja hyödyntää vahvuusalueitaan ja laajoja data-aineistoja. Media-ala on ollut viime vuodet rajussa kurimuksessa ja kaikkien toimialojen yritysten on pakko etsiä uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Moni mediatalo varoo yhä oman tilaajadatansa avaamista, koska pelkää sen syövän perinteistä liiketoimintaansa.

”Ilman rohkeutta kannibalisoida toimintatapojaan ei disruptiivinen muutos ole mahdollista. Strategiamme Suomessa on avata mainostajalle ovia, jotka yleensä pidetään kiinni. Syy siihen on se, että rakennamme Suomessa uutta dataliiketoimintaa, jota muut Aller-maatkin seuraavat mielenkiinnolla. Suomessa toimivat yritykset pääsevät näin ensimmäisenä kokeilemaan mitä hyperkohdistettu markkinointiviestintä tarkoittaa, Suomen Allerin toimitusjohtaja ja Aller-konsernin johtoryhmän jäsen Pauli Aalto-Setälä kertoo.
Lisätiedot:

Sini Kervinen, Head of Online Advertising, Aller Media, puh. +358 40 740 4177.

Laura Avonius, Director of Digital Innovations, Aller Media, puh. +358 44 796 0069.

Hannaleena Koskinen, Head of B2B Sales, Aller Media, puh. +358 400 913 113.


Lue lisää