Suomen Aller Media kehittää uudenlaista työkalua datan visualisointiin ja datan monipuoliseen hyödyntämiseen osana Rikastamo-palveluaan. Googlen Digital News Initiative on päättänyt rahoittaa suomalaista maailmanluokan työkalua, jonka tavoitteena on tehdä datasta helppokäyttöisempää maailmanlaajuisesti.

Allerin datapalvelu Rikastamo on yhdistelmä Allerin onlineverkostoista, tilaajakannasta ja Allerin kumppaneiden datasta muodostettuja kuluttajakohderyhmiä, jotka kertovat suomalaisten kiinnostuksen kohteista ja ostoaikeista. Osana datapalveluaan Aller kehittää uutta, nyt Googlen lisärahoittamaa rikastamo.fi-verkkosivustoa, joka koostuu datan visualisointi- ja analysointityökalusta. Sen avulla datasta muodostettuja kohderyhmiä pääsee seuraamaan reaaliajassa ja ryhmien kiinnostuksen kohteita ja ostoaikeita hyödyntämään muun muassa markkinoinnin kohdentamiseen. Tavoitteena on tehdä datasta visualisoinnin avulla läpinäkyvämpää ja helpommin lähestyttävää.

”Datatyökalun avulla haluamme murtaa raja-aitoja, jotta myös muut kuin data-asiantuntijat pääsevät helpommin käsiksi dataan ja sen hyötyihin. Data ei ehkä ole helposti lähestyttävä aihe, mutta haluamme, että mahdollisimman monet voivat kuitenkin hyötyä datasta parempien työvälineiden avulla”, kertoo palvelun kehittämisessä mukana ollut Arseni Fefelov, Senior Digital Business Developer Allerilta.

Rikastamo.fi-datatyökalu lanseerataan ensi kuussa. Nyt saadulla rahoituksella työkalun kehittäminen jatkuu.

“Googlelta saamamme rahoitus on merkittävä kunnianosoitus dataprojektillemme, koko Allerin porukalle ja asiakkaillemme, jotka ovat olleet projektissa mukana. Lisärahoituksen avulla pystymme kehittämään palveluamme entistä monipuolisemmaksi”, kommentoi Sami Lahtinen, Allerin Data & Digital Solutions –liiketoimintayksikön johtaja.

Rikastamo-palvelu on keskeisessä roolissa Allerin strategiassa tuottaa ihmisymmärrystä yritysten liiketoiminnan tehostamiseen sekä dataohjattuja sisältöjä.

”Hakukoneet yltävät vain 10 %:iin maailman datasta, jäljelle jäävä 90 % mahdollistaa paitsi paremman ymmärryksen ihmisten tarpeista ja käyttäytymisestä, myös ratkaisut ihmiskunnan isoimpiin ongelmiin. Siksi olemme investoineet dataan jo yli kolme vuotta”, sanoo Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Allerin dataliiketoiminta on laajentumassa myös muihin Pohjoismaihin. Yhtiö oli ensimmäinen mediatalo Suomessa, joka kaupallisti asiakas- ja onlinedatansa ulkopuolisten käyttöön. Allerin kasvavan dataliiketoiminnan asiakkuuksiin kuuluu muun muassa Autotalo Laakkonen sekä Holiday Club Resorts.

Googlen Digital News Initiative rahoittaa 150 miljoonalla eurolla digitaalisen journalismin kehitystä tukevia hankkeita ja niihin liittyviä teknologiainnovaatioita Euroopassa. Nyt rahoitettavat hankkeet julkistettiin Amsterdamissa 6. heinäkuuta.

 


Lue lisää