Tutkimuspalvelut

Aller Median tutkimustiimin tehtäviin kuuluu kuluttajakohderyhmien ymmärryksen kehittäminen koko yrityksen tasolla. Käytössämme ovat kaikki relevantit tiedonkeruumenetelmät ja analyysityökalut. Tuotamme tietoa mediayleisöistä ja niiden käyttäytymisestä, mainonnan tehosta ja toimivuudesta, perehdymme web-dataan ja tuotamme analyysejä suomalaisten nettikäyttäytymisestä.

Tutkimushankkeilla selvitämme kohderyhmiä ja ilmiöitä. Aller Median tutkimustiimi toteuttaa myös asiakaskanta-analytiikkaa tavoitteena ajantasainen ja toimiva asiakkuuksien hallinta.

Yleisöt

Aller Median printtilehtien virallinen lukijamäärä mitataan Kansallisen Mediatutkimuksen yhteydessä. Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on printtimedia-alan yhdessä toteuttama tutkimuskokonaisuus, joka tuottaa luetun median mediamyynnin valuutan eli viralliset lukijamäärät n. 200 lehdelle ja niiden digijulkaisuille.

Lukijamäärien lisäksi KMT:ssa selvitetään tarkemmin aikakaus- ja sanomalehtien lukemista sekä lukijakunnan rakennetta. Tietoa kerätään myös yleisestä median käytöstä, kuluttamisesta ja harrastuksista sekä kiinnostuksen kohteista. Tutkimuksen omistaa MediaAuditFinland ja tiedonkeruun toteuttaa TNS Gallup Oy.

Tutustu medioiden profiileihin

 

Sivustojen kävijätiedot: Data Refinery Insights & Google Analytics

Käytämme verkkosivustojen kävijämäärien mittaamisessa ja kävijöiden profilioinnissa Data Refinery Platform -työkalua. Lisäksi käytämme Google Analytics -tietoa verkkosisältöjemme mittaamiseen.

Data Refinery Platform on dashboard, joka on tarkoitettu kampanjaraportointiin ja verkkosivustojen kävijäprofilointiin. Data Refinery yhdistelee online- ja offlinedataa: onlinepuolelta tulee tietoa selainten käyttäjien kiinnostuksen kohteista, sivustojen käyttömääristä ja -ajankohdista, offlinepuolelta taas saadaan tietoa muun muassa sivustojen kävijöiden sukupuolesta, iästä ja asuinpaikasta.

Verkkokäyttäytymisluokitus on Data Refineryn kehittämä, väestöä jaotteleva luokitus, joka perustuu online-kävijöiden kiinnostuksen kohteisiin. Luokitus antaa tietoa kävijöiden arjesta ja heidän kuluttamistaan online-sisällöistä.

Mainonnan mittaaminen

ValueChain – digianalytiikan ja tutkimustiedon kokonaisuus

Aller kehittää Value Chain -mittaamisen kokonaisuutta, jossa yhdistetään mm. digi-analytiikkaa ja eri tutkimusmenetelmiä. Value Chain tuottaa mainostajille entistä tarkempaa tietoa siitä kuinka eri kanavat, mediat, luovat ratkaisut ja toimenpiteet toimivat. Se kertoo kampanjan tehokkuuden sekä mediakohtaisesti että kokonaistasolla, tuottaa tietoa mainonnan toimivuudesta sekä toimenpiteiden kustannustehokkuudesta.

Tavoitteena on reaaliaikainen, kaikkia toimenpiteitä mittaava kokonaisuus, joka auttaa päätöksenteossa jo silloin kun kampanja on menossa.

Kysy mediamyyjältäsi ValueChain -mittauksen toteuttamisesta ja kustannuksista.

 

Value Chain on tapa mitata toimenpiteiden tehokkuutta eri kanavissa

Mainostaja saa kanavakohtaisen näkymän kampanjan tehokkuuteen. Nykyisessä versiossa on mukana Aller Median digitaalisista kanavista verkkosivustoilla tapahtuvan mainonnan mittaus sekä digi-ja printtimainonnan tutkimus.

Kysymme samat kysymykset sekä display- että printtimainonnan tutkimuksissa, jotta tuloksia voidaan verrata keskenään. Raportista selviää toimiiko mainonta molemmissa kanavissa ja kaikissa valituissa nimikkeissä.

 

Digianalytiikalla mittaamme kanavakohtaisesti mainonnan tehokkuutta:

 • Impressiot
 • Klikit
 • Klikkaussuhde %
 • Kustannus per hankinta
 • Frekvenssi
 • Viewability
 • Konversio

 

Mainonnan tutkimuksilla tutkimme kampanjan toimivuutta printissä ja digissä:

 • Huomaaminen/muistaminen
 • Mielikuvamuutos
 • Aikaansaatu toiminta (vierailu, ostaminen, lisätiedon hakeminen)
 • Mainostajan tunnettuus
 • Luovan ratkaisun elementtien kiinnostavuus
 • Mainoksen toimivuus
 • Sopivuus mediaan ja tuotteelle

 

Printtimainonnan mittaus on tarjolla mistä tahansa printtilehden numerosta. Aller Media tutkii printtilehdissä olevaa mainontaa omissa nettipaneeleissaan. Kullakin printtilehdellä on oma paneeli. Paneeleissa on yhteensä noin 7 000 lehtien lukijaa.

Display-mainonnan mittaus on tarjolla kaikista display-mainontaa sisältävistä kampanjoista. Tutkitaan kaikissa niissä kanavissa, joissa display-mainos on näkynyt. Tutkimme display-mainontaa popup-kyselyllä Aller Median saiteilla retargetointiin perustuvan kyselytutkimuksen avulla.

 

Jatkuva mittaamisen kehittäminen

Kehitämme tällä hetkellä blogien mitattavuutta sekä sosiaalisen median kanavien mittausta. Lisäksi suunnitteilla on mainostajakohtaiset räätälöidyt ratkaisut.

Tutkimukset

Smarter Social Media Analytics – ennustavaa some-analytiikkaa kehittämässä

Aller Media on mukana kaksivuotisessa Tekes-rahoitteisessa Smarter Social Media Analytics- hankkeessa, jossa kehitetään ennustavaa sosiaalisen median analytiikkaa. Hankkeen vetäjänä toimii Helsingin Yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja Tietojenkäsittelytieteen laitos (HIIT), Allerin lisäksi muita analytiikkayrityksiä ovat mukana lisäksi Futusome, Taloustutkimus, Underhood.co, Sometrik, Leiki, Arvo Partners sekä asiakasyrityksiä: Atria Suomi Oyj, Ilmarinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Oy, SOK ja TeliaSonera Oyj. Lue lisää

 

Diginatiivien media-arki 2015

Diginatiivin media-arki on Aller Median huhti–toukokuussa 2015 toteuttama tutkimus, jossa selvitettiin, miten alle 30-vuotiaat käyttävät mediaa ja sosiaalista mediaa sekä mitä eri mediat heille merkitsevät.

Lataa koko tutkimusraportti

 

M€ aikuiset 2015

M€ aikuiset on Aller Median huhti–toukokuussa 2015 toteuttama tutkimus, jolla selvitettiin millaisia ovat elämänkokemusta omaavat kuluttajat, millaisesta mainonnasta he pitävät ja miten 50+-ikäryhmälle tulisi mainostaa.

Lataa tutkimusraportti

 

Suuri Blogitutkimus 2014

Tutkimuksessa valaistaan blogien lukutottumuksia, niiden roolia osana mediankulutusta, blogien kaupallistumista sekä parhaita keinoja tehdä menestyksekästä blogiyhteistyötä.

Lataa tästä presentaatio

Sisältömarkkinointitutkimus 2016 ja Sisältömarkkinointiopas

Sisältömarkkinointi 2016 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten suhtautumista sisältömarkkinoinnin tekemiseen. Tutkimus jakautui kvalitatiiviseen sisältömarkkinointia tarjoavien sekä sitä ostavien yritysten asiantuntijahaastatteluista koostuvaan osuuteen sekä kvantitatiiviseen tutkimukseen.

Lataa tutkimusraportti ja tutkimuksen perusteella tehty sisältömarkkinointiopas

Ota yhteyttä

Autamme asiakkaitamme tekemään tavoitteista totta.

Mediamyynti: sales@aller.com
Mediamyynnin yhteyshenkilöt: katso tästä