Haku Suomen ensimmäisen moderointikoulun pilottiryhmään on käynnistynyt. Lokakuussa alkava koulu ottaa vastaan vapaamuotoisia hakemuksia syyskuun loppuun asti.

Tavoitteena on kehittää suomalaista eri tahojen ylläpitämää moderointikulttuuria vastaamaan entistä monipuolisemmin tulevaisuuden tarpeita. Moderointikoulun perustaja, maan johtaviin moderointiasiantuntijoihin lukeutuva, Suomi24:n kanssa pitkään työskennellyt Pirjo Väyrynen vastaa koulutusohjelmaan liittyviin kysymyksiin.  

Miksi moderointikoulu?

Keskustelukulttuuri on vielä hyvin nuorta, eikä se oli vakiintunut ja tämä sama näkyy myös moderoinnissa. Vielä ei ole muodostunut sellaista moderointikulttuuria, joka tukisi tarpeeksi hyvin laadukasta keskustelua. Moderointi on vielä hyvin pitkälle harrastuspohjaista tai moderointia hoidetaan muun työn ohella. Tähän pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan moderointikoulun avulla. Moderointikoulun avulla voimme kasvattaa erilaisten moderaattoreiden osaamista ja luoda standardeja moderointiin sekä tehdä moderoinnista entistä ammattimaisempaa.

Suomi24:n moderointi on kerännyt paljon kritiikkiä, onko Aller oikea taho kouluttamaan? 

Alana moderointi on sellainen, että se kerää sekä positiivista palautetta että kritiikkiä. Moderointi ei koskaan ole sellaista, johon kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä.  Tottakai myös Suomi24:n moderoinnissa on paljon kehitettävää, eikä sitä ole aina pystytty hoitamaan niin hyvin kuin olisimme halunneet. Tähän tuntemukseen voi kuitenkin varmasti yhtyä koko moderointiala. Moderointi kehittyy keskustelukulttuurin mukana jatkuvasti.

Suomi24:llä on Suomen pisin, jatkuvassa kehityksessä ollut moderointihistoria, koska palvelua on ylläpidetty jo yli 15 vuotta. Kehitystyö Suomi24:ssa on tuonut laajan kokemuksen moderoinnista ja sen kehityksestä sekä avoimuuden periaatteesta.

Milloin moderointikoulu aloittaa toimintansa ja kuinka pitkä koulutus on kyseessä?

Koulu starttaa lokakuussa 2015. Pilottiryhmä valmistuu moderointikoulusta helmikuussa 2016. Tämän jälkeen keräämme kokemukset yhteen pilotista ja maaliskuussa 2016 moderointikoulu aloittaa virallisen toimintansa ja seuraavan ryhmän kouluttamisen. Sekä pilottiryhmässä että myöhemmin starttaavissa ryhmissä käsitellään samoja aihealueita asiantuntijoiden avustuksella. Asiantuntijaluennot ja seminaarit pyritään järjestämään sellaiseen aikaan, että eri tahojen moderoijilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen. 

Millaisia teemoja moderointikoulu sisältää?

Koulutuksessa pyritään käymään laajasti keskusteluun ja moderointiin liittyviä kokonaisuuksia läpi, jotta moderoitavasta foorumista huolimatta se sopisi kaikenlaisten verkkosivustojen moderoijien käyttöön. 

Aluksi käymme läpi keskustelukulttuuria erilaisissa ympäristöissä sekä tutustumme käyttäjien tuottamaan sisältöön. Keskustelu- ja moderointikulttuurin lisäksi käsittelemme lakiteknisiä asioita ja moderaattorin jaksamista. Koulutuksen myötä tutustutaan syvemmälle yhteisöjen maailmaan ja vapaaehtoistoimintaan. Moderointikoulu pureutuu myös keskusteluissa nouseviin erilaisiin ilmiöihin sekä toimintaan erilaisten käyttäjäryhmien kanssa.  

Kenelle moderointikoulu on tarkoitettu?

Moderointikoulu on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät nyt moderointia jossain verkkopalvelussa tai –yhteisössä tai ovat muutoin tiivisti tekemisissä moderoinnin kanssa. Tervetulleita ovat myös kaikki ne, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja ymmärrystään moderoinnista. 

Miten moderointikouluun voi hakea?

 Moderointikouluun voi hakea lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pirjo.vayrynen@aller.fi 30.9.2015 klo 16 mennessä.

 


Lue lisää