Aller Media Oy:n yhteisöpalvelun Suomi24:n massiivinen ja vivahteikas keskusteludata on avainasemassa Helsingin yliopiston Citizen Mindscapes -tutkimushankkeessa, jossa perehdytään suomalaisten verkkokeskusteluihin. Citizen Mindscapesin, teknologiayritys Futuricen ja Aller Median yhteistyönä syntynyt Lääketutka-työkalu tarjoaa helppokäyttöisen tavan tutkia ainutlaatuista keskusteludataa, joka perustuu suomalaisten omakohtaisiin kokemuksiin lääkkeiden käytöstä.

Suomalaisten mielenliikkeisiin Suomi24:n aineistojen avulla pureutuvan Citizen Mindscapes -hankkeen tutkimustarpeisiin kehitetyn ja juuri julkistetun Lääketutka-työkalun avulla tutkijat saavat näköalan suomalaisten lääkekokemuksiin. Hanke on maailmanlaajuisestikin merkittävä: terveysaiheisten keskustelujen 19 miljoonaa viestiä ja niissä noin 200 miljoonaa sanaa ovat kansainvälisesti katsottuna merkittävä määrä ihmisten anonyymiä keskustelua omasta tai läheistensä terveydestä, oireista ja lääkkeistä.

 

”Suomi24 on ollut jo vuosikaudet osana tavallisten suomalaisten arkea: palveluun tulee 6 miljoonaa viestiä vuosittain. Aller pitää tärkeänä, että tämän laajuista tietomassaa voidaan käyttää myös yhteisen hyvän palvelemiseen, minkä vuoksi data avattiin tutkimuskäyttöön vuonna 2015”, kertoo Allerin digitaalisten sisältöjen asiantuntija Lide Murto.

Lääketutkan aineistona on Suomi24-keskustelufoorumin viestejä 16 vuoden ajalta. Palvelu tekee keskusteludatan analysoinnista entistä vaivattomampaa, sillä se ei edellytä käyttäjältä syvällistä data-analyysiosaamista. Lääketutka-palvelu ja siinä tarvitut data-analyysit ja menetelmät muotoiltiin tutkijoiden ja kehittäjien tiiviissä yhteistyössä. Lääketutkan tekoälyn ja käyttöliittymän kehityksestä vastasi digitaalisia palveluita kehittävä Futurice, jonka Chilicorn Fund -hyväntekeväisyysohjelma kanavoi teknologista osaamista yhteiskunnallisesti hyödyllisiksi arvioituihin hankkeisiin.

Lääkekeskusteluilla suuri yhteiskunnallinen merkitys

Suomi24:ssa on keskusteltu jo vuosien ajan esimerkiksi kroonisesta kivusta, masennuksesta, ehkäisystä ja päänsärystä. Keskusteluaineiston kautta tutkijat pääsevät seuraamaan muun muassa sairauden diagnosoinnin vaikeutta ja puhetta päihdeongelmista tai rokotteista. Lääkekeskustelut ovat arvokkaita myös esimerkiksi hoitotyötä tekeville sekä yhteiskunnallisille toimijoille, jotka pohtivat ihmisten lääkesuhdetta resursoinnin tai sääntelyn näkökulmasta. Tieto voi olla tärkeää myös sairastuneille tai heidän läheisilleen: keskustelu lääkkeiden käytöstä voi paljastaa toisenlaisen näkökulman läheisen arkeen tai auttaa vertaamaan omia lääkekokemuksia muiden vastaaviin.

”Verkkokeskusteluissa lääkkeiden annostuksesta ja toimivuudesta puhutaan henkilökohtaisesta näkökulmasta ja aivan eri tavalla kuin lääkärin vastaanotolla. Keskusteluaineisto antaa uudenlaisen suodattamattoman näkymän niihin käsityksiin, huoliin ja asenteisiin, joita ihmisillä on lääkkeistä”, kertoo Minna Ruckenstein Helsingin yliopiston Citizen Mindscapes -hankkeesta. 

”Tekoäly analysoi yhteyksiä eri avainsanojen välillä ja hahmottaa, millaisten oireiden yhteydessä niistä on puhuttu. Helppokäyttöisestä palvelusta hyötyvät niin tutkijat, opiskelijat kuin lääke- ja terveydenhoitoalan ammattilaisetkin”, kertoo Futuricen Teemu Turunen.

“Paitsi Lääketutkaksi, tätä voisi kutsua myös Oiretutkaksi. Tapa jolla oirekäsitteistö löydetään yhdistelmänä ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutusta on uusi, ja avaa mahdollisuuksia jatkotutkimukselle monen muunkin aiheen parissa”, kertoo Krista Lagus Helsingin yliopiston Citizen Mindscapes-hankkeesta.

Paremmalla näkymällä lääkekeskusteluihin on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä tutkimuksissa esitettyjen arvioiden mukaan vain puolet potilaista käyttää lääkkeitä annettujen ohjeiden mukaan. Lääkekuureja jätetään kesken, annoksia otetaan epäsäännöllisesti, tai ne jäävät vaillinaisiksi. Lääkkeet voivat myös olla liian kalliita ostettavaksi, ja vanhoja lääkkeitä lainaillaan tai uusiokäytetään oireiden pahentuessa.

Tutkimuskäytössä oleva keskusteluaineisto avataan ainoastaan sisällöllisistä ja kielellisistä lähtökohdista. Tietosuojalain nojalla Suomi24 ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, joten käyttäjien henkilöllisyys ei käy aineistosta ilmi.


Lue lisää