Kestotilaus- ja laskutussäännöt

Voimassa 25.1.2016 alkaen

1) Tilaus on huoleton kestotilaus, joka jatkuu tilausjakso kerrallaan kulloinkin voimassa olevaan kestotilaushintaan niin pitkään kuin tilaaja haluaa.

2) Tilaukset laskutetaan hyvissä ajoin ennen uuden tilausjakson alkua.

3) Normaali tilaushinta on nähtävissä jokaisessa lehdessä. Ulkomaan tilauksiin lisätään käsittelykulut ja ulkomaan postimaksu. 1.1.2013 lähtien aikakauslehtien arvonlisäverokanta on 10 % EU:n arvonlisäveroalueella lähetettyjen paperilehtien osalta ja 24 % sähköisen palvelun osalta.

4) Tilaajalla on kuluttajasuojalain 6. luvun mukaisesti oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden tai laskun/tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Kauppa voidaan peruuttaa myös ennen lehden saapumista.

5) Tämän jälkeen tilauksen voi joustavasti perua koska vain. Tällöin peruutus astuu voimaan aikaisintaan kuluvan tilausjakson loppuun. Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, puhelimitse tai sähköisen asiakaspalvelun kautta. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

6) Maksun viivästyessä Aller Media Oy perii maksumuistutuksista ja viivästyneestä maksusta aiheutuneet kulut ja korot.

7) Jos tilausmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Aller Media Oy:llä on oikeus katkaista lehden lähettäminen kunnes lasku on maksettu. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi normaalin tilaushinnan mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.

8) Jos tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin laskuun on merkitty, liikaa maksettu osuus siirtyy seuraavan tilausjakson hyväksi. Jos tilaaja haluaa liikaa maksamansa summan rahanpalautuksena, Aller Media Oy maksaa sen vähennettynä syntyneillä käsittely- ja pankkikuluilla.

9) Tilaukseen mahdollisesti kuuluva kaupanpäällinen toimitetaan noin kuukauden kuluessa tilausmaksun saapumisesta. Aller Media Oy:lla on oikeus korvata kaupanpäällinen toisella tuotteella, mikäli kysyntä ylittää varattujen tuotteiden määrän. Kaupanpäällisiä ei toimiteta ulkomaille, eikä hakematta jääneitä kaupanpäällisiä lähetetä uudelleen.

10) Tarjoukset koskevat vain uusia kotimaan tilaajia eli talouksia, joissa ei ole ollut valitun lehden tilaajia viimeisen 6 kk:n aikana. Aikakauslehdet toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Aller Media Oy ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

11) Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa kaikkiin Aller Media Oy:n henkilötietojen käyttötarkoituksiin Allerin kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja henkilötietolainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien suoramarkkinointiin. Mainittu tietosuojaseloste on saatavilla: www.aller.fi/tietosuojaseloste/ . Yhteystietojen käytön tai luovutuksen voi kuitenkin kieltää ilmoittamalla siitä Aller Media Oy:n asiakaspalveluun.