Evästeinformaatio

Henkilötietolainsäädännön mukainen evästeinformaatio. Käyttäjä hyväksyy evästeiden ja muiden tässä kuvattujen teknologioiden käytön käyttämällä Allerin digitaalisia palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Allerin palveluita.

 

1. Evästeet ja niiden toiminnan estäminen

Allerin digitaalisten palveluiden (”Palvelu”) välityksellä voidaan evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Aller voi laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet. Evästeiden lisäksi Aller voi käyttää muita vastaavankaltaisia teknologioita. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun tarjoamisen käyttäjille, Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn sekä tietoturvaan liittyvän kehitystyön. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa sisältöä ja markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä. Evästeiden avulla Aller voi esimerkiksi selvittää, onko Allerin käyttäjälle lähettämiä markkinointisähköposteja avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten klikattu viestissä olevia linkkejä.

Käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä ja esimerkiksi mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surfailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia.

 

2. Kohdennettu mainonta ja sijaintitietojen käyttö

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa käyttäjälle käyttäjän mielenkiinnonkohteiden perusteella. Evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle. Evästeitä voidaan käyttää myös kolmasien osapuolten suorittamaan mainonnan kohdentamiseen. Suomi24:n sivuilla käytetään useita eri järjestelmiä mainonnan näyttämiseksi mainostajasta riippuen.

Käyttäjä voi niin halutessaan estää tällaisen selainkäytön perusteella hänelle kohdennetun markkinoinnin verkossa tai mobiililaitteella silloin, kun kohdentamiseen liittyy ns. kolmansia osapuolia Allerin lisäksi.  Mikäli käyttäjä ei halua, että mainontaa kohdennetaan hänelle selainkäytön perusteella, käyttäjä voi estää kohdentamisen mainosvalintoja koskevalla YourOnlineChoices-sivustolla tai klikkaamalla mainoksen yhteydessä näkyvää ikonia. Sivustolta käyttäjä saa lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisen estämisestä. Mainonnan kohdentamisen estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään edelleen mainoksia, mutta ne eivät ole sisällöltään käyttäjälle kohdennettuja.

Käyttäjän tulee huomioida, että selainkäyttöön perustuva kohdennettu mainonta tulee estää erikseen jokaisella käyttäjän käyttämällä selaimella.

Aller tarjoaa Palvelussaan myös ns. ensimmäisen tahon mainontaa, eli Allerin tarjoamaa mainontaa. Tällainen ensimmäisen tahon mainonta on osa Allerin käyttäjälle tarjoamaa Palvelua ja sen vuoksi Aller ei tarjoa käyttäjälle mahdollisuutta estää ensimmäisen tahon mainontaa Allerin Palvelussa.

Aller voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja tarjotakseen käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita kuten, jos käyttäjä on antanut Allerille nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Tiedot määritetään käytössä olevien paikannusmenetelmien, kuten matkapuhelinverkon tukiasemien, GPS-yhteyden tai WLAN-yhteyden avulla. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

 

3. Evästeet ja henkilötiedot

Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatavaa tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, huomioiden tietosuojaa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan myös Allerin tietosuojaselosteisiin, joissa kerrotaan tunnistettavien henkilötietojen käsittelystä.

 

4. Evästeinformaation muuttaminen

Aller kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla olennaisista muutoksista palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Aller suosittelee käyttäjiä tutustumaan evästeinformaation sisältöön säännöllisesti.

 

5. Yhteydenotot evästeinformaatioon liittyen

Käyttäjä voi olla yhteydessä Alleriin tähän evästeninformaatioon liittyvissä kysymyksissä, reklamaatioissa ja muissa asioissa seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Aller Media Oy, Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki
Puhelin:+358986217000
Sähköposti: jenna.viitanen(at)aller.fi

 

6. Lisätietoja